Η Μαρία επιστρέφει ανανεωμένη από το σπίτι της αγάπης και ψάχνει εκείνο το ταλέντο που θα τη συγκινήσει. Δεν θα πει εύκολα το ΝΑΙ, αλλά όταν το πει, θα το εννοεί!